Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Den lilla kliniken som ger dig Behandlingar som gör skillnad.


Om massage

Ryggskott

Kärleksfull beröring är ett grundläggande mänskligt behov. Huden är kroppens största organ och känseln vårt äldsta sinne, därför har beröring stor betydelse för vår utveckling, mognad och för vårt välbefinnande. Massage och beröring ökar förmågan till koncentration och kreativitet. Den ger också en ökad social kompetens. Den hjälper oss att utveckla vårt självförtroende och vår självbild. Vi blir mindre rädda och upplever andra som vänligare. Massagens positiva effekter beror till stor del av att nivåerna av hormonet oxytocin ökar, vilket i sin tur ger en högre endorfin produktion, kroppens egna smärtlindrare. Positiva effekter av massage: • Blod- och Lymfcirkulationen ökar • Puls och blodtryck sjunker • Bättre cirkulation i muskler, leder, bindväv och hud • Utrensning av slaggprodukter sker effektivt • Stresshormonhalterna sjunker • Lugn-och-ro-hormon (oxytocin) frisätts • Immunförsvaret stärks • Andningen påverkas positivt • Smärtlindring Vi springer runt i vardagens ekorrhjul och längtar efter en lugn stund. Massage ger lugn och ro i kropp och själ och är just den stund av återhämtning vi längtar efter och behöver. Massagens positiva effekt kommer till starkare uttryck vid upprepade behandlingar. Den stannar då också kvar. Därefter räcker det att ”fylla på” med massage då och då.