Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Den lilla kliniken som ger dig Behandlingar som gör skillnad.


Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker när du köper en behandling hos Milda Makter massage & mentalträning (”Milda Makter”). Behandlingarna utförs av Cecilia Lindqvist, (571209-2724), Österleden 53 A, 271 42 Ystad, telefon nr 0706555028. Milda Makter är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Uppgifter som samlas in och vad de används till

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person. Milda Makter samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

Kund- och kontaktuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer används för att administrera din bokning och avbokning av nya tider. Uppgifterna samlas in via Bokadirekt som agerar som personuppgiftsbiträde åt Milda Makter. Uppgifterna sparas så länge du är en återkommande kund hos Milda Makter men tas bort ett (1) år efter ditt senaste besök. Den lagliga grunden för behandlingen är att uppgifterna behövs för att fullgöra avtalet med dig som kund. Du kan när som helst begära att bli borttagen från Milda Makters kundregister.

Hälsodeklaration
Du måste vid första behandlingstillfället fylla i en hälsodeklaration som innehåller ditt namn, födelseår samt uppgifter om din hälsa samt minnesanteckningar som förs av terapeuten för att Milda Makter ska kunna förse dig med en korrekt och säker terapeutisk behandling i enlighet med branschens etiska riktlinjer. Hälsodeklarationen tillsammans med anteckningar förs endast i fysiskt format, ej digitalt.

Hälsodeklarationen ska undertecknas av dig som kund varigenom du ger Milda Makter tillstånd att hjälpa dem med de besvär du söker för med de tekniker Milda Makter utövar samt tillstånd för Milda Makter att föra minnesanteckningar över utförda behandlingar för att kunna ge dig en så bra behandling som möjligt.

Hälsodeklarationen med minnesanteckningar sparas i tio (10) år i enlighet med etiska rådets riktlinjer samt Kroppsterapeuternas Yrkesförbundets och försäkringsbolagets krav och rekommendationer.

Den lagliga grunden för behandlingen är dels att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra avtalet mot dig som kund, dels den rättsliga förpliktelsen att samla in informationen för att uppfylla det etiska rådets riktlinjer och försäkringsbolagens krav. Eftersom Hälsodeklarationen innehåller uppgifter om din hälsa baserar jag även behandlingen på ditt samtycke som du lämnat i samband med att du fyller i hälsodeklarationen.

Hälsodeklarationerna förvaras säkert med strikt åtkomstkontroll inne på Milda Makters klinik. Hälsodeklarationen delas ej med någon tredje part.

Information, rättelse och klagomål

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR) rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information ombeds du att skicka en skriftligt undertecknad begäran till Milda Makter på adress som angivits ovan. Ansökan kan även göras på mejl till info@mildamakter.com. Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du alltid rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att begära ut personuppgifterna och när så är möjligt begära att personuppgifterna överförs till annan angiven personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, med klagomål gällande Milda Makters personuppgiftsbehandling av dina uppgifter. Du kan även skriva till Milda Makter direkt vid klagomål på mejl till info@mildamakter.com.