Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Den lilla kliniken som ger dig Behandlingar som gör skillnad.


Stressrelease

Människor som idag söker för olika kroppsliga besvär har väldigt ofta ett påslag i den delen av nervsystemet som kalls Sympatiska nervsystemet. Detta beror på att många av oss inte klarar av att hantera all information/alla intryck som vi ständigt bombarderas av i vårt moderna samhälle. Tempot blir allt högre och vi förväntas att ständigt vara anträffbara. För att klara detta svarar vårt urgamla system med att ”skruva upp” aktiviteten i det Sympatiska nervsystemet. Detta är okej under korta perioder. Sedan krävs återhämtning.Sker inte detta uppstår problem. Systemet är påslaget hela tiden dygnet runt. Det kan leda till en mängd olika symtom. Huvudvärk, magbesvär, sömnbesvär, trötthet, muskelvärk, ryggvärk, yrsel, bara för att nämna några. Detta är mycket allvarligt. Här har personen som är drabbad inte lyssnat till kroppens varningssignaler utan bara kört på. Gör man ingenting åt situationen så kan han/hon på sikt drabbas av allvarliga sjukdomar.

  • Sköldkörtelstörningar är t.ex. väldigt vanligt hos kvinnor.
  • Panikångest ett annat tillstånd som ofta förekommer.

Att alltid vara till lags vara duktig och prestera hör ofta ihop med detta som jag nämnt ovan. Att undertrycka och inte bearbeta känslor är också vanligt förekommande. Utmattningsdepression, kroniskt trötthetssyndrom, utbrändhet är tillstånd som ofta försiggått av för högt Sympatiskt påslag. I det här läget hjälper inga stretchövningar eller träningsprogram. Det hjälper inte att behandla muskel eller led. Om orsaken är ett driv i det sympatiska nervsystemet så ska vi självklart rikta behandlingen dit.   Boka Stress Release.