Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Den lilla kliniken som ger dig Behandlingar som gör skillnad.


QINOpraktik

 

QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet & självreglerande/självläkande förmåga. Psykiskt välbefinnande, kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en blandning av österländsk  och  västerländsk filosofi där balans är nyckelordet. QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi. GRUNDARE:  QINOpraktik grundades 2005 av Mikael Dahlström, bl a leg Kiropraktor & Kinesiolog. GRUNDPRINCIPER OCH FILOSOFI:  Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, psykiskt välbefinnande och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t ex vävnad & muskler) och funktion (rörelse t ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra. Funktionstörningar (t ex störd funktion i muskulaturen) kan leda till en förändring av den muskulära balansen och senare på vår struktur (t ex leder). Detta leder i sin tur till smärta. LÄKNING KOMMER INIFRÅN Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske: 1.Människan ÄR en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån. 2.Hjärnan måste vara medveten om problemet. 3.Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor ryggmärgen). Eftersom detta är vår filosofi arbetar terapeuten med kroppens självläkande förmåga och denna finns i den ”omedvetna” delen av hjärnan. Exempel på symtom som kan försvinna med QINOpraktik:

 • Ryggsmärta
 • Trötthet, värk i ländrygg
 • Ryggskott
 • Knä/fot smärta
 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Nacksmärta
 • Nackspärr
 • Värk i axlarna
 • Tennis/golf armbåge
 • Musarm
 • Utstrålning armar/ben
 • Magsmärtor
 • Stress
 • Utmattningssymtom
 • Foglossningssmärtor
 • Inkontinens