Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Den lilla kliniken som ger dig Behandlingar som gör skillnad.


Kraniosakral Terapi

https://www.youtube.com/watch?v=HyeCkXhHM_M Kraniosakral behandling sker under lugna former för att skapa avslappning och en känsla av trygghet, vilket ger goda förutsättningar för förändring och läkning. Under behandlingen är du fullt påklädd och ligger på rygg på en behandlingsbänk.   Kraniosakral terapi stödjer kroppens egen naturliga läkningsprocess för att, så långt det är möjligt, återställa hälsa och balans. Det är en varsam behandlingsmetod som visat sig vara effektiv inom ett brett område av medicinska problem associerade med smärta och värk, stress, trauma, sjukdom och dysfunktion. På ett subtilt, men djupt sätt, närmar man sig läkande. Hur fungerar en Kraniosakral behandling? Allt i din kropp är vävnad, muskler,organ, bindväv mm. Om man har en störning som ger symtom så som värk, eller läkare har gett en diagnos, eller kanske en emotionell upplevelse så som t.ex. oro, svårt att sova. Vad alla dessa obalanser har gemensamt är att någonstans i ens kropp så finns det vävnad som blivit sammandragen och inte kan röra sig i sina normala rörelser. I all vävnad finns det också små nervreceptorer som står i direkt förbindelse med hjärnan, och när det finns en störning på en tillräcklig kraftig nivå så skickar dessa små mottagare signaler till hjärnan för att tala om att något inte är som det skall. Jag är tränad till att känna dessa små subtila rörelser. Jag vet också hur det skall kännas om dessa rörelser är normala och att allt vore s.k. friskt. Ingen människa på hela jorden har detta tillstånd. (inte ens jag har detta tillstånd 🙂 ) Det är bara en teori. Ok, om jag då vet vad som är normalt så kan jag också avgöra vad som är onormalt, alltså begränsade rörelser. För att kunna uppleva dessa rörelser så måste jag vara mycket lätt på handen, och för att korrigera kroppen tillbaka till de s.k. normala rörelser så måste jag också vara mycket lätt på handen, och just då kommer jag att använda mig av små subtila terapeutiska behandlingstekniker. När man lyckas assistera vävnad till sina normala rörelser så skickar samma nervreceptorer nya signaler till hjärnan för att tala om att allt är ok, och om jag lyckas att identifiera alla orsaker och korrigera störningarna till dina obehag så kommer dina symtom avta per automatik. Kan jag hjälpa dig? Via telefon eller mejl kommer jag endast att kunna ge ett generellt svar, om dina problem ligger inom mitt behandlingsområde. Jag behöver alltid träffa en person en gång för att bilda mig en uppfattning om vad du kan, eller inte kan förvänta dig. Jag är alltid mycket noga med att enbart rekommendera en uppföljning om jag uppriktigt tror att jag kan hjälpa, eller förbättra en situation. Kort historik Andrew Taylor Still (1828-1917) grundare för osteopatin. Kraniosakral terapi har sin grund i denna filosofi.  Dr Still upptäckte att han, genom att lägga sina händer på människor, kunde förändra deras fysiologi. Han grundade osteopatin och utvecklade principer som kunde användas för att hjälpa människor till lindring och läkning av olika tillstånd. Still fann att allting i kroppen är förbundet genom bindvävslagren och att vilken störning som helst i något system kommer att påverka de övriga. En av Dr Stills elever elever var William Garner Sutherland ( 1873-1954)). Sutherland kom i sitt arbete underfund med att där fanns en subtil, förnimbar pendlande och vågliknande rörelse i kroppen. Dr Sutherland använde begreppet “Breath of Life”. Kraniosakrala  terapeuter arbetar med flera lager av rytmer i kroppen, primära respirationen är bara en av dem. Benämningen kraniosakral terapi kommer från de latinska orden kranium (skalle) och sacrum (korsben). Från början omfattade behandlingen den så kallade kraniosakrala mekaniken, vilken består av kraniet och korsbenet och förhållandet till höftben, ryggkotor, hjärnhinnor, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Tack vare Sutherlands gedigna arbete finns idag en förståelse för hur man kan assistera hela människan till ett bättre hälsotillstånd. Kraniosakral behandling är utvecklad ur osteopatisk medicin. Det är en drygt 100 år gammal kliniskt beprövad metod i USA och England, och  finns på vanliga sjukhus i dessa länder. En Kraniosakral terapeut har en gedigen utbildning om hur allt samverkar i kroppen rent fysiologiskt. Vi har kunskaper hur allt muskuloskeleteralt är relaterad till organ och vice versa genom s.k. bindväv, och bindväv ser och agerar som ett spindelväv i kroppen. Jag är utbildad på en skola i Göteborg, Bröderna Tranbergs institut, som genomför Sveriges första vetenskapliga studie genom Sahlgrenska universitetssjukhus. För mer information besök: www.kstf.se www.tranbergs.net www.osteopati.com